Odborová organizace

Dokumenty Odborové organizace naleznete zde.

Členové výboru Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu
Právnická fakulta Univerzity Karlovy vPraze
Předseda

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
/Katedra občanského práva/

Členové Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
/Katedra finančního práva/
  PhDr. Milena Horálková
/Členka revizní komise Odborové organizace, Katedra jazyků/
  JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
/Členka revizní komise Odborové organizace, Katedra trestního práva/
  Ivana Myslínová
/Ústav práva autorského, právprůmyslových a práva soutěžního/
  Ladislava Spurná
/Knihovna/
  Alena Vacková
/Katedra obchodního práva/
Kontaktní adresa vackova @ prf.cuni.cz
Kontaktní telefon linka 441, Vacková

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111