Odborný kongres Právní prostor - (NE)MOŽNÉ PODOBY PRÁVA

 

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom Vás pozvali na již pátý ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, tentokráte s mnohoznačným podtitulem

(NE)MOŽNÉ PODOBY PRÁVA

Jednotlivé bloky programu budou letos věnovány oblastem práva trestního, pracovního, energetického, soutěžního, občanského a finančního, vedle toho se přednášející zaměří na možnosti alternativního řešení sporů a další témata.

Na programu setkání bude rovněž diskuse o připravované novele trestního řádu či zákonu o státním zastupitelství, problémech v cestovním ruchu, daňových novinkách či whistleblowingu (upozornění na nezákonné praktiky zaměstnavatele).

Chybět nebude ani téma z rodinného práva v podobě rozvodů s možnými formami vypořádání společného jmění manželů a upozorněním na jejich případné "odklony".

Také letos se odborníci zaměří na aktuální otázky české justice s tématy, jako je samostatná soudcovská rada, či připravované novely civilního procesu.

Během dvoudenního programu vystoupí více než 20 přednášejících odborníků v tematicky zaměřených časových blocích. Kongres tradičně nabídne také prostor pro odbornou diskuzi s představiteli jednotlivých právních profesí.

Pořadatelem kongresu Právní prostor 2015 je právní informační systém CODEXIS, kterého tvůrcem je společnost ATLAS consulting spol. s r.o.
Kongres se koná pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a za podpory hlavních odborných partnerů ? Soudcovské unie České republiky, Unie
podnikových právníků ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Termín a místo konání
21.-22. dubna, Hotel JEZERKA, Seč-Ústupky

V rámci přiložené pozvánky nabízíme pro akademické pracovníky partnerských vysokých škol a univerzit speciální slevu ve výši 1.900 Kč.

Pro uplatnění slevy zvolte prosím v registračním formuláři možnost "Jiná sleva" a uveďte heslo: UNI.

Pro více informací a registraci navštivte webové stránky kongresu zde, kde naleznete také výčet přednášejících, program kongresu a další zajímavé informace z historie kongresu.

 

Mgr. Monika Mezírková
členka organizačního výboru kongresu

ATLAS consulting spol. s r.o.
Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava
tel.: +420 596 105 115
fax: +420 596 613 330
mobil: +420 603 222 353
e-mail: mezirkova @ atlasconsulting.cz
www.pravniprostor.cz
www.kongrespravniprostor.cz
www.pvvs.cz
www.atlasconsulting.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111