Odborné semináře pořádané katedrou finančního práva a finanční vědy

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá odborné semináře, zaměřené na aktuální otázky jednotlivých oblastí finančního práva.

Evidence tržeb ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16

Dne 12. prosince 2017 vydal Ústavní soud České republiky rozhodnutí, kterým zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Cílem semináře je analyzovat stěžejní části tohoto rozhodnutí a zhodnotit jeho vliv na právní úpravu evidence tržeb v České republice.

Další informace o semináři Evidence tržeb ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 »

V minulosti proběhly následující semináře:

Zdanění příjmů profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů

Judikatura z posledních let a měsíců, která reflektuje právní úpravu regulující postavení profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů, poodkrývá celou řadu sporných otázek. Cílem odborného semináře je nejdůležitější sporné aspekty představit a provést jejich odbornou analýzu jak z hlediska soukromoprávního, tak veřejnoprávního.

Další informace o semináři Zdanění příjmů profesionálních sportovců v oblasti kolektivních sportů »

Formulářová podání při správě daní

ve světle nálezu Ústavního soudu ve věci kontrolního hlášení (12. dubna 2017)

Dne 6. prosince 2016 Ústavní soud rozhodl ve věci sp. zn. Pl. ÚS 32/15 a potvrdil ústavní konformitu institutu kontrolního hlášení. Stejným nálezem však dnem 31. prosince 2017 zrušil § 101d odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, podle kterého je plátce v kontrolním hlášení povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně. Cílem odborného semináře je nastínit důsledky zrušení uvedeného ustanovení nejenom na formulář kontrolního hlášení, ale na všechna tzv. formulářová podání při správě daní.

Další informace o semináři Formulářová podání při správě daní »

Elektronická evidence tržeb

finančněprávní a ústavněprávní aspekty (23. března 2016)

Návrh zákona o evidenci tržeb se díky svému obsahu a způsobu přijímání stal velkým politickým tématem. Cílem odborného semináře však není politická diskuze o tomto návrhu zákona, ale odborná analýza a rozbor tohoto návrhu zákona a způsobu jeho přijetí z hlediska finančního a ústavního práva.

Další informace o semináři Elektronická evidence tržeb »

Ne bis in idem?

vztah penále podle daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (25. listopadu 2015)

Cílem semináře byl rozbor a analýza penále podle § 251 daňového řádu a trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku jako možných trestních obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Další informace o semináři Ne bis in idem? »

Zákon o prokazování původu majetku

rozbor problematických otázek z hlediska ústavního, finančního a trestního práva (18. února 2015)

Cílem semináře byl rozbor návrhu zákona o prokazování původu majetku, který bývá označován jako „lex Al Capone“ či „bič na kmotry“, z hlediska ústavnosti a zásad finančního a trestního práva.

Další informace o semináři Zákon o prokazování původu majetku »

Daně v judikatuře Ústavního soudu

rozbor některých rozhodnutí Ústavního soudu v daňové oblasti (5. listopadu 2014)

Cílem semináře bylo konfrontovat některá rozhodnutí Ústavního soudu z poslední doby s jeho dřívější judikaturou ve věci daňového práva a posoudit, zda se Ústavní soud od své dřívější judikatury neodchyluje.

Další informace o semináři Daně v judikatuře Ústavního soudu »

Zákonná opatření Senátu

rizika spojená se způsobem jejich přijetí (20. listopadu 2013)

Cílem semináře bylo zhodnotit rizika spojená s přijetím zákonných opatření Senátu v daňové oblasti, tj. zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

Další informace o semináři Zákonná opatření Senátu »

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111