Ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových putují i na naši fakultu

 

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali rodinní příslušníci předních akademických pracovníků UK a mladí vědci z této univerzity ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic.

Na návrh rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy byli nominováni dva odborníci na Medaili Josefa Hlávky, která je určena nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění.

Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.
Přední český odborník v oboru biochemie, zvláště enzymologie. Již po svém nástupu do 1. ústavu lékařské chemie a biochemie FVL UK se začal systematicky věnovat novému výzkumnému tématu – studiu střevních glykozidáz a analýze poruch tráveni a vstřebávání. Jeho největším přínosem pak byly původní poznatky o charakteru, regulaci a ontogenetickém vývoji právě střevních glykozidáz, které publikoval v řadě odborných článků, monografií a vysokoškolských učebnic. Jako výborný pedagog vychoval řadu mladých vědců i vynikajících lékařů, kteří se uplatnili ve významných vědeckých pracovištích i v klinické praxi. Zasloužil se o rozvoj vlastního vědeckého oboru, ústavu a fakulty též jako vynikající organizátor ve funkcích přednosty ústavu a proděkana. Byl funkcionářem a je členem řady vědeckých společností v České republice i v zahraničí.
Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc., zemřel 20. září 2015, cenu udělenou in memoriam převzal jeho syn doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Je nezpochybnitelnou autoritou vědeckého a pedagogického života Právnické fakulty UK, jeho publikační činnost zejména v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení je ceněna i v zahraničí. Jeho úspěšné působení na PF UK bylo přerušeno v sedmdesátých letech, kdy musel jako bezpartijní fakultu opustit. Uplatnil se však jako odborník na pracovní právo ve státních orgánech. Po roce 1989 se na fakultu vrátil, kde působil v akademických funkcích a také jako vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení. Pracoval též ve špičkových funkcích na ministerstvu práce a sociálních věcí i na ministerstvu zdravotnictví. Jeho vědecká tvorba je úctyhodná co do kvantity i kvality. Pravidelně se účastní evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií, pro něž zpracovává národní zprávy. Ve svém oboru působí i jako úspěšný a studenty respektovaný pedagog.
Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., se předávání nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů, medaili převzala manželka Helena Trösterová.

Cenu Josefa Hlávky v roce 2015 získalo celkem 13 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy:
Mgr. Daniela Němečková, Fakulta právnická
Mgr. Marián Lóži, Fakulta filozofická
Mgr. Klára Kochová, Pedagogická fakulta
Mgr. Tomáš Samec, Fakulta sociálních věd
Mgr. Marta Mikulášková, Ph.D., 2. lékařská fakulta
MUDr. Matěj Patzelt, 3. lékařská fakulta
František Saňák, Lékařská fakulta Hradec Králové
Mgr. Barbora Školová, Farmaceutická fakulta
Mgr. Pavla Eliášová, roz. Chlubná, Ph.D.. Přírodovědecká fakulta
Mgr. Vojtěch Vorel, Matematicko-fyzikální fakulta
Mgr. Jakub Holický, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Mgr. Kateřina Singerová, Fakulta humanitních studií
Mgr. Kristýna Mlýnková, Husitská teologická fakulta

 


 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111