Oceněná vystoupení

Na workshopu pořádaném v roce 2017 byli oceněni za svá vystoupení následující referenti:
1. Dominik Ilichman za příspěvek Míra přípustné agrese soutěžitele vůči spotřebitelům
2. Tomáš Janoušek za příspěvek Investiční akcie - vybrané otázky
3. Jan Papajanovský za příspěvek Obec jako řídící osoba v koncernu

 

Na workshopu pořádaném v roce 2016 byli oceněni za svá vystoupení následující referenti:
1. Anežka Janoušková za příspěvek Nabytí vlastnického práva od neoprávněného v obchodních vztazích
2. Bára Bečvářová za příspěvek Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu a jeho důsledky
3. Mikoláš Růžek
za příspěvek Postavení dozorčí rady ve společnosti s ručením omezeným

 

Na workshopu pořádaném v roce 2015 byli oceněni za svá vystoupení následující referenti:
1. Anežka Janoušková za příspěvek Čistě majetková újma (zásah do jiného než absolutního práva) / reiner Vermögensschaden / pure economic loss (§ 2910 věta druhá NOZ) a její náhrada v novém civilním právu
2. Martin Pata za příspěvek Přeplatek na zálohách na podíl na zisku – právní a účetní souvislosti
3. Dana Lipenská za příspěvek Dvouletá zákonná záruka na spotřební zboží, nebo co tedy?

 

Ostatní

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111