Oborná praxe I a II – zdravotnické právo – stáže v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví

 

I v letním semestru můžete absolvovat odbornou praxi v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I. a II. Těší se na vás nová právní poradkyně Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M., která si pro vás připravila řadu zajímavých případů z naší bohaté praxe. Umožníme vám tak poznat skutečné problémy pacientů i zdravotnických pracovníků a zúročit, rozšířit a porovnat znalosti získané v rámci studia.
Stále ještě se můžete zapsat!
První schůzka, kde se dozvíte vše o praxi a seznámíte se s tutorkou praxe, se koná v pondělí 27. února v 10:00 v místnosti 130 v prostorách PF UK v Praze.
Zde si domluvíte přesný termín konání praxe, která se bude konat jednou týdně v rozsahu zhruba 3 hodin v prostorách Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, Národní 9, Praha 1.
Do výuky na Právnické fakultě UK jsou stáže zařazeny jako volitelné předměty Odborná praxe – praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I a II a doplňují výuku zdravotnického práva. Garantem stáží je Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva (JUDr. P. Šustek. Ph.D., a JUDr. H. Krejčíková, Ph.D.).
 
Co je náplní odborné praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví?
·        Ve spolupráci s týmem KOZ budete navrhovat odborná stanoviska k jednotlivým podnětům včetně možností konkrétních řešení.
·        Budete připravovat odborná stanoviska, tiskové zprávy, články a poradny pro odborná i laická média s ohledem na danou skupinu obyvatelstva.
·        Získáte cenné znalosti a zkušenosti v oblasti zdravotnického práva navazující na vaše studium provázané konkrétními zkušenostmi z případů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.
·        V rámci Odborné praxe I se budete zabývat především problematikou práv pacientů, informovaného souhlasu, zdravotnické dokumentace, dříve vyslovených přání, stížností podávaných poskytovatelům zdravotních služeb, jejich zřizovatelům, ČLK a zdravotním pojišťovnám a problematikou soudního a mimosoudního řešení zdravotnicko-právních sporů.
·        V rámci Odborné praxe II se zaměříte zejména na otázky související s veřejným zdravotním pojištěním, právní úpravou léčiv, na problematiku transplantací a umělého přerušení těhotenství a na další vybraná témata z oblasti práva sociálního zabezpečení.
·        Budete mít možnost zúčastnit se analýz, průzkumů, seminářů či přednášek Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.
·        Na úvod a závěr odborné praxe absolvujete test ověřující znalost právních předpisů zdravotnického práva, na závěr odborné praxe si pak vyzkoušíte simulované soudní řízení na zadané téma z oblasti zdravotnického práva.
Předmět je určen pro studenty 3. až 5. ročníku. Pro absolvování odborné praxe II je nutné absolvovat Odbornou praxi I. Podmínkou zápisu je absolvování předmětu Zdravotnické právo I. Na Odbornou praxi II se proto nyní mohou přihlásit studenti, kteří ji absolvovali Odbornou praxi I v zimním i letním semestru loňského akademického roku.
Bližší informace lze získat na adrese katerina @ ombudsmanprozdravi.cz nebo na telefonu 222 075 103 (pondělí až středa).
Těšíme se na vás!

 

MgA. Kateřina Havelková, ředitelka Kanceláře Ombudsmana pro zdraví

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111