Oborná praxe I a II – zdravotnické právo – stáže v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví

 

Právnická fakulta UK v Praze a Kancelář Ombudsmana pro zdraví organizují v akademickém roku 2015/2016 stáže zaměřené na zdravotnické právo.
V novém předmětu máte unikátní možnost prakticky si vyzkoušet vyřizování různých podnětů obsahující problémy pacientů i zdravotnických pracovníků, zúročit, a na základě konkrétních případů rozšířit a porovnat, znalosti získané v rámci studia.
Do výuky na Právnické fakultě UK jsou stáže zařazeny jako volitelné předměty Odborná praxe – praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I a II a doplňují výuku zdravotnického práva.
Garantem stáží je Mezioborové centrum rozvoje právních dovedností PF UK ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva (JUDr. P. Šustek. Ph.D., a JUDr. H. Krejčíková, Ph.D.).
Co je náplní odborné praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví?
  • Ve spolupráci s týmem KOZ budete navrhovat odborná stanoviska k jednotlivým podnětům včetně možností konkrétních řešení.
  • Budete připravovat odborná stanoviska, tiskové zprávy, články a poradny pro odborná i laická média s ohledem na danou skupinu obyvatelstva.
  • Získáte cenné znalosti a zkušenosti v oblasti zdravotnického práva navazující na vaše studium provázané konkrétními zkušenostmi z případů Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.
  • V rámci Odborné praxe I se budete zabývat především problematikou práv pacientů, informovaného souhlasu, zdravotnické dokumentace, dříve vyslovených přání, stížností podávaných poskytovatelům zdravotních služeb, jejich zřizovatelům, ČLK a zdravotním pojišťovnám a problematikou soudního a mimosoudního řešení zdravotnicko-právních sporů.
  • V rámci Odborné praxe II se zaměříte zejména na otázky související s veřejným zdravotním pojištěním, právní úpravou léčiv, na problematiku transplantací a umělého přerušení těhotenství a na další vybraná témata z oblasti práva sociálního zabezpečení.
  • Budete mít možnost zúčastnit se analýz, průzkumů, seminářů či přednášek Kanceláře Ombudsmana pro zdraví.
  • Na úvod a závěr odborné praxe absolvujete test ověřující znalost právních předpisů zdravotnického práva, na závěr odborné praxe si pak vyzkoušíte simulované soudní řízení na zadané téma z oblasti zdravotnického práva.
 
Předmět je určen pro studenty 3. až 5. ročníku.
Pro absolvování odborné praxe II je nutné absolvovat Odbornou praxi I.
Podmínkou zápisu je absolvování předmětu Zdravotnické právo I.
Odborná praxe probíhá po domluvě se studenty každý týden v sídle Kanceláře Ombudsmana pro zdraví – Národní 11, Praha 1, 3. patro.
 
První setkání zapsaných studentů pro odbornou praxi I i II v letním semestru se uskuteční dne 17. 2. v 14.00 hodin v místnosti 130 na PF UK.
Bližší informace lze získat na adrese ochrance @ ombudsmanprozdravi.cz.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111