Nový úspěch pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy má dalšího zástupce ve významné mezinárodněprávní instituci.
  Dne 5. prosince 2013 byla do Řídící rady Mezinárodního ústavu pro unifikaci soukromého práva (UNIDROIT) zvolena Monika Pauknerová, profesorka Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Volby se konaly na zasedání Valného shromáždění UNIDROIT v Římě, profesorka Pauknerová obdržela 55 hlasů z 58 možných.
Profesorka Pauknerová patří mezi přední české odborníky na obchodní právo a mezinárodní právo soukromé. Stala se dalším významným zástupcem české právnické obce v mezinárodních institucích působících v oblasti mezinárodního práva, a to vedle profesora Pavla Šturmy v Komisi pro mezinárodní právo OSN, soudce Roberta Fremra u Mezinárodního trestního soudu a soudkyně Ivany Hrdličkové působící ve Zvláštním tribunálu pro Libanon.
Mezinárodní ústav pro unifikaci soukromého práva je nezávislou mezivládní organizací. Mezi jeho cíle patří zejména harmonizace a koordinace soukromého práva, především práva obchodního.
 
 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111