Nový PVP - Akviziční financování v praxi

 

Katedra finančního práva a finanční vědy ve spolupráci s advokátní kanceláří Allen & Overy v zimním semestru připravila povinně volitelný předmět Akviziční financování v praxi (HP3724).

Předmět vyučuje doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., spolu s dalšími odborníky z praxe. Předmět je součástí obou specializačních modulů finančního práva.

V rámci tohoto předmětu si studenti mohou prohloubit své znalosti z oborů finančního a korporátního práva. Podrobně budou probrány otázky akvizic společností, provádění právního auditu společností (due diligence) a financování akvizic společností. Předmět se zakončuje písemnou zkouškou a zohledňuje se i docházka na přednášky a aktivita na nich. Bližší podmínky naleznete v SIS na této adrese 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111