Nový PVP – Ekonomická analýza hospodářské soutěže

 

Katedra národního hospodářství s podporou grantu GA ČR připravila v zimním semestru nový povinně volitelný předmět Ekonomická analýza hospodářské soutěže (HP 3702).

Předmět garantuje a vyučuje doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. spolu s odborníky z praxe – s advokátem a spoluautorem knihy „Soutěžní právo“ JUDr. Jiřím Kindlem, Ph.D. a s Mgr. Michaelem Mikulíkem z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Předmět je určen úzkému okruhu zájemců z vyšších ročníků, kteří se ve své budoucí praxi chtějí této problematice věnovat. Důraz bude kladen na ekonomické ukazatele zohledňované při posuzování zakázaných dohod včetně kartelů, zneužití dominantního postavení a spojování soutěžitelů. Předmět se dotkne rovněž soukromoprávního vymáhání a způsobů kvantifikace škody podle zák. č. 262/2017 Sb.
Blíže viz v SIS 
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111