Nový předmět KNH - Behaviorální ekonomie v národohospodářské praxi - HP3601

 

Tento kurz je zaměřen na uvedení studentů do problematiky behaviorální ekonomie a její možné aplikace v praxi.
Behaviorální ekonomie svou integrací psychologie lidského rozhodování a jednání do ekonomické analýzy identifikuje situace, ve kterých se jedinci systematicky odchylují od predikcí standardních ekonomických modelů založených na racionalitě, s cílem zlepšit stávající modely.

Tento kurz představuje základní koncepty behaviorální ekonomie s následným formulováním implikací pro provádění praktické hospodářské politiky v duchu tzv. „nudging“, a to ve vybraných oblastech jako je trh práce, zdravotní politika, důchodová politika, tvorba úspor, vzdělávací politika, ekonomie blahobytu, štěstí a další.

Cílem kurzu je ilustrovat, jak behaviorální ekonomie může svým přispěním pomoci k dosažení efektivnějších výstupů. (více info: http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=HP3601)

Garant předmětu Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D.
Helena Chytilová obdržela Ph.D. v oboru ekonomie v roce 2013 na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současnosti působí na katedře ekonomie NF VŠE. Absolvovala studijní a výzkumné pobyty na University of Houston, Texas (2010), Vienna Center for Experimental Economics, University of Vienna (2013) a University of Chicago, Becker Friedman Institute (2014). Dále absolvovala studijní pobyt na Staffordshire University a Universiteit Antwerpen (2006) v rámci magisterského programu International Trade and European Integration. Specializuje se na experimentální ekonomii, metodologii experimentální ekonomie, ekonomii vzdělání a behaviorální ekonomii.
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111