Nové pracovní příležitosti ve výzkumném centru EK

 

Společné výzkumné středisko ( SVS ) Evropské komise vypsalo výběrové řízení na obsazení pracovních míst pro postdoktorandy, kteří by mohli být přijati jako smluvní výzkumní pracovníci.
 
Oblasti zájmu: společenské vědy, životní prostředí, zemědělství, vědy o zemi, přírodní vědy, medicína.
 
Vybrané osoby ještě nemají automaticky zajištěnou práci. Jedná se o vytvoření databáze těchto výzkumných pracovníků pro službu odpovědnou pro nábor pracovníků zejména pro SVS.
 
Uzávěrka pro podání žádostí je 1.3.2013
 
Pracovní místa se budou týkat SVS v zemích ( Belgie, Německo, Nizozemsko, Itálie, Španělsko. Některá místa budou i v Bruselu ).
 
PODMÍNKY ÚČASTI
 
a) Být občanem EU
 
b) Diplom o ukončení doktorského studijního programu ve společenských vědách. Uchazeči, kteří zatím neobhájili svou disertační práci, se mohou přihlásit za podmínky, že diplom o ukončení doktorského studijního programu obdrží před tím, než budou pozváni na případný pracovní pohovor.
 
c) minimálně pět ( 5 ) let odborné praxe v jednom z oborů uvedených ve výzvě včetně společenských věd. Všechny obory a podmínky přijetí najdete zde
 
d) Výborná znalost ( C1 ) jednoho úředního jazyka EU (  je jím i čeština ) + znalost na úrovni B2 angličtiny, francouzštiny nebo němčiny; jazyk musí být odlišný od výborné znalosti uvedeného úředního jazyka.
 
Informace, podmínky a požadavky na uchazeče jsou uvedeny na:
 
 
Oddělení pro vědu, výzkum a edici PF UK.
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111