Nová výzva MV v Programu bezpečnostního výzkumu ČR

 

Dovolte, abychom Vás informovali o výzvě Ministerstva vnitra k podávání projektů do Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020 (BV III/1-VS)
 
Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu!
Hlavní cíle, které by měli projekty podpořit naleznete na str. 6 – 10 zde.
                                  
Návrh projektu musí být doručen poskytovateli v uzavřené obálce s adresou poskytovatele a označením „BV III/1-VS - druhá veřejná soutěž – NEOTVÍRAT!“ do podatelny Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34 v době soutěžní lhůty, tj.  do 16. prosince 2015. Úřední hodiny podatelny pro veřejnost: Po - Čt  6:00 - 16:00 hod., Pá 6:00 – 14:45 hod. 
 
 
Veškeré informace včetně zadávací dokumentace naleznete zde.
 
Pozn.: Výstupy aplikovaného výzkumu jsou např.:
 
• N – certifikované metodiky a postupy, včetně specializovaných map s odborným obsahem;
• R – software;
• Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
• Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a právních předpisů nelegislativní povahy závazné pro kompetenčně příslušný orgán;

                          

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111