Právník/Právnička MF ČR

Právník/Právnička MF ČR TOP

Ministerstvo financí ČR
Voctářova 9, 180 00 Praha 8
+420 257 042 205
 • Vhodné pro: Absolvent
 • Úvazek: Full-time
 • Mzda: 34 840 Kč - 51 530 Kč dle započitatelné praxe

Popis pracovní pozice

 • Místo výkonu služby na Praze 8 – blízko stanice metra Palmovka
 • Služební poměr na dobu určitou do 31. prosince 2023 (14. platová třída)
 • Termín pro podávání přihlášek do 29. listopadu 2022
 • Předpokládaný termín nástupu je leden až únor 2023
 • Pozice je vhodná pro zkušené právníky, ale i absolventy, kteří se budou moci učit od zkušených kolegů a stanou se plnohodnotnými členy týmu

Co bude Vaše práce?

 • Možnost být součástí pestré a tvůrčí právnické práce, podílet se na tvorbě nové judikatury ve všech našich agendách a získat všestranné zkušenosti.
 • Zastupování České republiky - Ministerstva financí v řízeních před soudy, zejména v řízeních o náhradu škody dle zákona č. 94/2021 Sb., včetně jedinečné příležitosti tvorby nové judikatury v oblasti náhrad souvisejících se stavem pandemické pohotovosti.
 • Vypracovávání analýz právního a skutkového stavu v souvislosti s případným uplatněním nároku na náhradu škody u soudu.
 • Projednávání návrhů a zpracovávání podkladů pro vyjádření ministerstva k uplatněným žádostem o náhradu škody.
 • Posuzování návrhů nových právních předpisů týkajících se problematiky náhrady škody
  v připomínkovém řízení.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • 25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna ročně
 • Možnost práce z domova 2 dny v měsíci a pružnou služební dobu
 • Až 6 dní studijního volna ročně
 • Příspěvek na volnočasové aktivity z FKSP ve výši až 10 000 Kč/rok
 • Adaptační proces pro nové zaměstnance
 • Stravenkový paušál
 • Platový tarif až 51 530 Kč dle započitatelné praxe, osobní příplatek a odměny dle výkonu

Co je na pozici potřeba?

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Trestní bezúhonnost

Způsob přihlášení se do výběrového řízení: 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. listopadu 2022, tj. v této lhůtě zaslané státnímu tajemníkovi v Ministerstvu financí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu, Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@mfcr.cz, nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: xzeaauv).