Právník / právnička v odboru právní podpory

Právník / právnička v odboru právní podpory

Magistrát hlavního města Prahy
Praha - okres Hlavní město Praha
 • Úvazek: Full-time
 • Mzda: 12. platová třída

Popis pracovní pozice

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici právník / právnička v odboru právní podpory (kód 3386).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP v rubrice Volná místa a kariéra na MHMP

https://eud.praha.eu/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BLOL9L9%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BLOL9L9/UD_vyberove-rizeni_PRP_3386_pravnik_VR178-22.pdf

 

Jaká bude Vaše náplň práce

 • zajišťování přípravy podkladů pro orgány činné v trestním řízení, zpracovávání návrhů trestních oznámeních
 • plnění úkolů na úseku protikorupčních aktivit orgánů hlavního města Prahy
 • metodická pomoc v rámci Magistrátu hl. města Prahy při aplikaci zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání magisterské v oboru právo
 • praxe v oboru
 • praktická zkušenost s aplikací trestního práva
 • orientace v občanském nebo správním právu
 • dobrá znalost práce na PC (MS Office), znalost práce s právními informačními systémy (např. ASPI)
 • komunikační schopnosti, velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • analytické myšlení

Výhodou

 • praktická zkušenost s přípravou trestních oznámení a komunikací s orgány činnými v trestním řízení
 • znalost problematiky trestní odpovědnosti právnických osob
 • znalost protikorupční problematiky

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk. 

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 12, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době, mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • po zapracování možnost občasné práce z domova
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 10. října 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.

Neodpovídejte, prosím, prostřednictvím odpovědního formuláře na této stránce, nabídky zaslané přes odpovědní formulář nebudou bohužel do výběrového řízení zařazeny.