Právník/právnička v Sekci ÚP ve Svitavách Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Právník/právnička v Sekci ÚP ve Svitavách Finančního úřadu pro Pardubický kraj

Finanční úřad pro Pardubický kraj, Sekce ÚP ve Svitavách
T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy
+420 461 553 393
  • Vhodné pro: Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 12. PT/25.130 - 37.030 Kč/měsíc + osobní příplatek

Popis pracovní pozice

Služba zahrnuje zejména:

- koordinaci daňové politiky na úseku daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění anebo správních činností souvisejících s jejich správou v rozsahu svěřené působnosti dle jednotlivých druhů daní s regionální působností;

- samostatné řešení právní problematiky, týkající se činností zabezpečovaných územním pracovištěm finančního úřadu v daňové a trestně právní oblasti;

- vedení řízení, příprava a vydávání rozhodnutí v daňovém řízení;

- zastupování správního úřadu v případech, kdy je způsobilý být účastníkem soudního řízení ve věcech souvisejících se správou daní;

- podíl na zpracování návrhů interních aktů řízení sloužících pro vnitřní potřebu územního pracoviště finančního úřadu;

- samostatné vedení individuálně určených agend;

- plnění dalších služebních úkolů, které svou náročností odpovídají platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen;

Místo výkonu služby: Svitavy

Typ pracovního poměru: služební poměr na dobu neurčitou - práce na plný úvazek

Požadované vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu a požadavek odborného zaměření vzdělání - právní specializace

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2022.

Žádosti podávat do 24. srpna 2022 dle postupu uvedeného na stránkách Finanční správy:

Nabídka zaměstnání | Veřejné informace | Finanční správa | Finanční správa (financnisprava.cz)