vyšší soudní úředník/úřednice

vyšší soudní úředník/úřednice

Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova 16, Prostějov
+420 582 401 692
  • Vhodné pro: Student
  • Úvazek: Part-time
  • Mzda: 12 platová třída (od 24.770,- Kč do 36.470,- Kč)

Popis pracovní pozice

  • všechny úkony podle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění novel a podle § 6 vyhl. č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění novel, a to podle zařazení do soudního oddělení na podkladě rozvrhu práce soudu pro příslušný kalendářní rok a další úkoly dle rozvrhu práce soudu pro příslušný kalendářní rok
  • podílení se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky
  • předpokládané přidělení na civilní nebo trestní úsek soudu