Asistent/asistentka soudce - Okresní soud v Příbrami

Asistent/asistentka soudce - Okresní soud v Příbrami

OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI
261 28 Příbram III, Milínská 167
+420 318 650 111
  • Vhodné pro: Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 13. platová třída

Popis pracovní pozice

Předseda Okresního soudu v Příbrami vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce asistenta/asistentky soudce.

Požadované předpoklady :

  • bezúhonnost
  • dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia ke dni nástupu do zaměstnání v magisterském studijním programu Právo a právní věda, obor právo na vysoké škole s akreditací v České republice
  • praktická znalost práce na PC

Uchazeč/ka předloží:

  • strukturovaný životopis
  • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, event. potvrzení školy prokazující předpokládaný termín ukončení studia ke dni nástupu do zaměstnání
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
  • prohlášení podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidáta pro funkci, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po jeho skončení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost uchazeče)

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 30. 6. 2022 do 12.00 hodin.

V uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady k rukám personalistky soudu Jany Sejákové na adresu Okresního soudu v Příbrami, Milínská 167, 261 28 Příbram III, event. do datové schránky soudu. Do přihlášky uveďte telefonický event. e-mailový kontakt.

Výběrové řízení proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí určenou předsedou okresního soudu.

Předseda okresního soudu si vyhrazuje právo zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu, a to i bez udání důvodů, případně nevybrat žádného uchazeče.

Předpokládaný nástup do pracovního poměru je stanoven od 1. 7. 2022. Platové zařazení podle dosaženého vzdělání a praxe v rozpětí 13. platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  v platném znění od 26.730,- Kč do 39.420,- Kč.  Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.