Právník (legislativec) – odbor právní a legislativní

Právník (legislativec) – odbor právní a legislativní

Národní bezpečnostní úřad
Na Popelce 2/16, Praha 5
+420 601 150 280
  • Vhodné pro: Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 13. platová třída

Popis pracovní pozice

• Tvůrčím způsobem se podílí na přípravě složitých systémů právních úprav s dopady na právní poměry České republiky nebo je posuzuje v rámci legislativní činnosti,
• podílí se na jednáních pracovních skupin a orgánů EU a NATO v oblasti ochrany utajovaných informací,
• spolu s věcnými gestory se zúčastňuje projednávání návrhů právních předpisů podle pokynu vedoucího oddělení,
• tvůrčím způsobem zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací a návrhy interních aktů řízení v působnosti Úřadu,
• samostatně zpracovává odborná stanoviska Úřadu z oblasti ochrany utajovaných informací, po legislativní stránce odpovídá za zpracování přidělených materiálů pro vládu, Bezpečnostní radu státu, Parlament České republiky, případně pro další orgány a osoby,
• samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům právních předpisů nebo materiálům nelegislativní povahy předkládané nebo posuzované Úřadem, odpovídá za soulad předkládaných materiálů s Legislativními pravidly vlády, Jednacím řádem vlády nebo Jednacím řádem Bezpečnostní rady státu,
• samostatně po legislativní stránce zpracovává podklady předkládané Úřadem vládě, Parlamentu České republiky, případně dalším orgánům státu,
• podílí se na zpracování podkladů Úřadu do Plánu legislativních prací vlády,
• samostatně zpracovává stanoviska Úřadu k návrhům obecně závazných právních předpisů.