Právník – odbor právní

Právník – odbor právní

Národní bezpečnostní úřad
Na Popelce 2/16, Praha 5
+420 601 150 280
  • Vhodné pro: Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 13. platová třída

Popis pracovní pozice

Zajišťuje výkon komplexních právních činností v celém oboru působnosti Úřadu, včetně smluvní agendy

- zastupuje Úřad v řízení před soudem a jinými orgány státu v trestním, občanskoprávním nebo správním řízení

- podílí se na zpracování celkových zpráv a rozborů o stavu ochrany utajovaných informací,

- je oprávněnou úřední osobou pro potřeby vedení správního řízení při projednávání přestupků v oblasti ochrany utajovaných informací a ukládání sankcí za přestupky podle zákona č. 412/2005 Sb.,

- poskytuje nezbytnou součinnost v řízení o rozkladu proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení při projednávání přestupků v oblasti ochrany utajovaných informací a ukládání sankcí za přestupky podle zákona č. 412/2005 Sb.

- poskytuje konzultační a poradenskou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací
ve státní správě,

- zpracovává právní stanoviska z oblasti ochrany utajovaných informací,

- vede evidenci hlášení porušení povinností při ochraně utajovaných informací,

- podílí se na tvorbě právní úpravy ochrany utajovaných informací,

- vykonává další specializované práce v oblasti ochrany utajovaných informací v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy.