Právník ve služebním poměru u HZS Karlovarského kraje

Právník ve služebním poměru u HZS Karlovarského kraje

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Karlovy Vary, Závodní 205
+420 950 370 350
  • Vhodné pro: Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 45 000,- Kč / měsíčně

Popis pracovní pozice

HZS Karlovarského kraje nabízí volnou pozici služebního místa Právník. Místem služebního působiště je Krajské ředitelství HZS Karlovarského kraje.

Náplní práce je: vypracování zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovení obecných postupů aplikace právních předpisů pro výkon služby ve specializovaných oborech hasičského záchranného sboru (státní požární dozor a požární prevence, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, krizové plánování a příprava, civilní nouzové plánování) včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování hasičského záchranného sboru v soudních sporech.

Požadujeme:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, zaměření vzdělání: právní. Vhodné i pro absolventy
  • dobrý zdravotní stav
  • bezúhonnost

Platové ohodnocení dle tarifu služebního příjmu v 8 tarifní třídě a v tarifním stupni podle započitatelné praxe, zvláštní příplatek.

Uchazeč o volnou služební pozici doloží k přihlášce do výběrového řízení profesní životopis a ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení: 27. května 2022

Písemnou přihlášku, požadované doklady vč. kontaktní adresy a telefonu doručí uchazeč na adresu: HZS Karlovarského kraje, pracoviště personální a PaM, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary.