Referent/ka v oddělení správním v odboru vysokých škol MŠMT (zástup za MD/RD)

Referent/ka v oddělení správním v odboru vysokých škol MŠMT (zástup za MD/RD)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 5/529, Praha 1
+420 778 441 362
  • Vhodné pro: Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 13 PT - 27 980 – 41 290,- Kč

Popis pracovní pozice

Náplň práce:

  • řízení vysokých škol při výkonu státní správy v oblasti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace;
  • vedení správního řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace včetně řízení složitějšího obsahu;
  • plnění úkolů nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve správním řízení vedeném v rámci výkonu státní správy v oblasti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace;
  • konzultační, poradenská a informační činnost v otázkách uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, včetně výkladu příslušných právních předpisů a vyřizování podnětů;
  • vykonávání pozici člena týmu ENIC/NARIC, zejména při zabezpečení spolupráce s národními informačními středisky členských států v oblasti poskytování informací o národních formách vzdělávání, vzdělávacích institucí a uznávání zahraničního studia;
  • podíl na agendách střediska ENIC/NARIC.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Další požadavek: znalost anglického jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Více zde https://www.msmt.cz/ministerstvo/referent-ka-v-oddeleni-spravnim-v-odboru-vysokych-skol