právník - legislativec

právník - legislativec

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
  • Vhodné pro: Student, Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 13. platová třída

Popis pracovní pozice

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá kolegu do legislativního odboru, jehož pracovní náplní bude mimo jiné komplexní posuzování návrhů obecně závazných právních předpisů v rámci mezirezortního připomínkového řízení předložených jinými ústředními orgány státní správy;
příprava návrhů obecně závazných právních předpisů náležejících do působnosti MPO;
příprava podkladů pro jednání ministra nebo jeho náměstků;
zpracování podkladů pro projednávání návrhu právních předpisů v působnosti MPO v rámci dalšího legislativního procesu na úrovni vlády, PSP ČR a Senátu.

 

bližší info na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/uredni-deska/statni-sluzba/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-podle-sluzebniho-zakona--267088/