Juridikum pořádá 23.4. a 24.4.2019 kurz Pozemkové právo 1.blok – Aktuální otázky pozemkového práva

Juridikum pořádá 23.4. a 24.4.2019 kurz Pozemkové právo 1.blok – Aktuální otázky pozemkového práva

Pozemkové právo
1. blok – Aktuální otázky pozemkového práva:
Pozemek z perspektivy občanského zákoníku a katastrálního zákona


Garant kurzu: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Kurz je určen: Kurz je určen všem, kdo se profesně zabývají některými z aspektů právních vztahů k pozemkům, zejména úředníkům územně samosprávných celků (např. úředníkům stavebních úřadů a pozemkových úřadů), úředníkům katastrálních úřadů, úředníkům ústředních orgánů státní správy a dalších úřadů, kteří se ve své praxi zabývají některými aspekty právních vztahů k pozemkům. Kurz je dále určen zájemců z řad odborné veřejnosti, zejména těm, kteří působí v oblasti realit či se zabývají přípravou nových developerských záměrů. 
Organizace studia: 2 denní kurz, 12 hodin


Termín konání kurzu: 23.4. a 24.4. 2019


Obsahová náplň: Cílem kurzů je seznámit posluchače s vybranými aktuálními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky vybraných právních vztahů k pozemkům. 
Konkrétně se kurz věnuje těmto otázkám: 
 

• územní plánování se zaměřením na podmínky zastavitelnosti pozemků
• územní plánování jako nástroj změny druhu pozemku 
• umisťování staveb, 
• povolování a užívání staveb
• předpoklady zastavitelnosti pozemků. 
• Specifika umisťování a povolování stavebních záměrů podléhajících posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
• soukromoprávní titul k umístění stavby na cizím pozemku
• účastníci řízení a jejich námitky

Zájemci mohou absolvovat též další kurzy, které na tento kurz volně navazují a zabývají se vybranými aktuálními otázkami právních vztahů k pozemkům.
Forma výuky: Přednášky, panelová diskuse
Zakončení kurzu: osvědčení


Cena: 4 000,-Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE