Juridikum pořádá 7.2.2019 kurz Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného

Juridikum pořádá 7.2.2019 kurz Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného

 

Odpovědnost za poskytování zdravotní péče z pohledu práva veřejného

 

Garant kurzu:

 Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.

Lektor: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. Docentka Policejní akademie ČR v Praze a Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Spoluzakladatelka a nyní externí vyučující Centra zdravotnického práva PF UK, advokátka se specializací na správní a zdravotnické právo, členka Rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví

 

 

Kurz je určen:

      Pro manažery a právníky poskytovatelů zdravotní péče, úředníky územní samosprávy, pracovníky ve zdravotnictví, právníky, kteří se zabývají problematikou poskytování zdravotní péče, a další zájemce z řad odborné veřejnosti. Cílem kursu je seznámit posluchače se specifiky veřejnoprávní odpovědnosti ve zdravotnictví, zejména v souvislosti s přijetím nové právní úpravy přestupků a rozšířením správní i trestní odpovědnosti právnických osob.

Organizace studia:  Jednodenní v rozsahu 8 hod.

Termín konání:  7. 2. 2019

Obsahová náplň:

      Veřejnoprávní odpovědnost za poskytování zdravotnických služeb fyzickými a právnickými osobami - pojem, rozsah, působnost, orgány dozoru. Správní delikty ve zdravotnických zákonech. Vzájemný vztah zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb., a zákona o zdravotnické záchranné službě č. 374/2011 Sb., a zákonů č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Odpovědnost právnických osob za trestné činy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Ochrana osobních údajů a soukromí ve zdravotnictví. 

 

Forma výuky: interaktivní přednášky.  

Zakončení kurzu: závěrečná panelová diskuse. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý  účastník potvrzení o absolvování kurzu.

 

 Cena : 2 200,- Kč

 

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete zde