Juridikum pořádá 4.3.2019 kurz Odpovědnost za přestupky Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Juridikum pořádá 4.3.2019 kurz Odpovědnost za přestupky Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Odpovědnost za přestupky

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků


Garant kurzu:
Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.

Cíl studia:
Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. 
Dále je určen i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti na úseku uplatňování odpovědnosti za správní delikty, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

Organizace studia:
Kurz je jednodenní, 9 – 15.30 hod.

Termín konání: 4. března 2019

Obsahová náplň:

• Prameny právní úpravy odpovědnosti za přestupky. Charakteristika a systematika zákona č. přestupkového zákona. Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

• Pojem přestupku. Vztah přestupků a trestných činů. Pokračování v přestupku, trvající přestupky, hromadné přestupky.

• Odpovědnost fyzické osoby za přestupek (fyzická osoba jako pachatel, zavinění, skutkový a právní omyl).

• Odpovědnost právnické osoby za přestupek (podmínky přičitatelnosti jednání fyzické osoby osobě právnické, objektivní odpovědnost a liberační důvod).

• Odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek.

• Okolnosti vylučující protiprávnost. Zánik odpovědnosti za přestupek.

• Správní tresty a ochranná opatření (druhy správních trestů, ukládání správních trestů, výkon správních trestů).


Forma výuky:
Přednášky a diskuse s účastníky kurzu. 
Zakončení kurzu: 
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.
Cena: 2 200,- Kč


Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE