Juridikum pořádá 4.10.2018 kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice

Juridikum pořádá 4.10.2018 kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice

Kurz právnické angličtiny 
Legal English for International Practice

Cíl kurzu: Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V průběhu kurzu se seznámí s nejdůležitější terminologií spojenou s jednotlivými tématy zejména prostřednictvím čtení a poslechu, získají představu o možných překladových ekvivalentech a použijí odbornou slovní zásobu v ústní i písemné komunikaci. Kurz je veden v angličtině. Ačkoli to není hlavním cílem kurzu, je možné jej využít také jako přípravu na složení zkoušky TOLES z právnické angličtiny.

Komu je kurz určen: Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilejší znalostí angličtiny (úroveň B2 a vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Učebnice: Základní učebnicí pro kurz bude učebnice International Legal English, 2nd ed., Amy Krois-Lindner and TransLegal, Cambridge, 2011. Prosíme účastníky, aby si tuto učebnici zakoupili. 
Ostatní materiály budou poskytnuty zdarma během kurzu.

Závěrečný test: Na konci kurzu obdrží všichni absolventi osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah: 30 týdnů po 2 vyučovacích hodinách, tj. 60 hodin

Čtvrtek 18:00 – 19:30

Začátek kurzu: 4. října 2018

Konec kurzu: 2. května 2019

Maximální počet lidí ve skupině: 15

Program:
1. Company law: company formation and management I
Making a presentation
Letter of advice

2. Company law: company formation and management II

3. Company law: capitalisation I
Contrasting information
Summarising
Legalese v. plain language
Paraphrasing

4. Company law: capitalisation II

5. Company law: fundamental changes in a company I
Explaining a procedure – a checklist
Writing minutes
A memorandum

6. Company law: fundamental changes in a company II

7. Contract formation I
Paraphrasing contract clauses
Negotiating
An informative memorandum

8. Contract formation II

9. Contracts: remedies
Initial interview with a client
Follow-up correspondence to a client

10. Contracts: remedies II

11. Contracts: assignment and third-party rights I
Preparing a lawsuit and developing and argument
Persuasive writing and speaking
12. Contracts: assignment and third-party rights II

13. Employment law I
Writing email: attachments and formality
Expressing an opinion, agreement and disagreement

14. Employment law II
Employment contract

15. Sale of goods I
A case brief: text analysis
Presenting a case brief

16. Sale of goods II
Contract of sale

17. Real property law I
Comparing and contrasting
Classifying and distinguishing types or categories
Giving a presentation

18. Real property law II
A lease

19. Intellectual property I
Paraphrasing in plain language
Discussing issues

20. Intellectual property II

21. Negotiable instruments I
Explaining ideas to a client

22. Negotiable instruments II
Making suggestions and recommendations

23. Secured transactions I
An internal email: formality and informality of language

24. Secured transactions II
A polite refusal

25. Debtor – creditor I
Insolvency

26. Debtor – creditor II
Job interview

27. Competition law I
Warning a client of risks
An informative email

28. Competition law II
Warning a client of risks
An informative email

29. Transnational commercial law I

30. Transnational commercial law II

 

garant kurzu Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
 

Cena: 12 000,- Kč

Odkaz na elektrinickou přihlášku najdete ZDE