Juridikum pořádá 4.10.2018 kurz Essentials of Legal Writing

Juridikum pořádá 4.10.2018 kurz Essentials of Legal Writing

Essentials of Legal Writing

Cíl kurzu: Seznámit účastníky se základními postupy, které podmiňují dobrou úroveň jejich písemného projevu v právních oblastech. Účastníci si na praktických příkladech mohou uvědomit, jak se obsah a forma písemného projevu vzájemně podmiňují a jakými jazykovými a formálními prostředky lze anglicky jasně a srozumitelně sdělit zamýšlený obsah jak (právně) poučenému tak nepoučenému příjemci informace (písemná komunikace právník-právník a právník-klient laik).

Komu je kurz určen: Kurz je určen absolventům právnické fakulty, kteří mají alespoň středně pokročilou znalost anglického jazyka a chtějí se zdokonalit v písemné formě právní komunikace

Rozsah: 12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách, tj. celkem 24 hodin.

Vyučovací den: čtvrtek 18 – 19.30

Začátek kurzu: 4. října 2018

Konec kurzu: 20. prosince 2018

Maximální počet lidí ve skupině: 20

Program:
Week 1: Letter of advice to a client
Week 2: Describing cases and court rulings
Week 3: Describing the law in statutes and regulations
Week 4: Criminal law v. Civil law terminology
Week 5: Formal argumentation
Week 6: Letter to opposing counsel 
Week 7: Contracts - Phase I
Week 8: Contracts - Phase II
Week 9: Contracts - Phase III
Week 10: Company Law case focus 
Week 11: Explaining procedural cases (civil and criminal)
Week 12: Evaluating legal positions, time-barred claims


garant kurzu PhDr. Marta Chromá, Ph.D.


Cena: 6 500,- Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE