Juridikum pořádá 19.2.2019 kurz Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele

Juridikum pořádá 19.2.2019 kurz Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele

Nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele

Obsahem kurzu je podrobný výklad úpravy zákona o ochraně spotřebitele, který velmi detailně reguluje obchodní praktiky vůči spotřebitelům a především zakazuje klamavé, agresivní a jiné klamavé praktiky. Konkrétní pravidla a jejich dopady na posuzování marketingových aktivit podnikatelů budou vykládány na příkladech interpretace zákonné úpravy v judikatuře Nejvyššího správního soudu a též v judikatuře Soudního dvora EU, jehož závěry též mají závazný dopad na aplikaci českého zákona o ochraně spotřebitele. 
Doplňujeme, že obsahem kurzu není rozbor obecných otázek správního trestání (samotného správního rozhodování a podmínek jeho soudního přezkumu či působnost jednotlivých úřadů).

Základní osnova kurzu:
• Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu – důvody jejího přijetí, její účel, působnost a implementace do českého právního řádu
• Velká generální klauzule nekalých obchodních praktik – znaky a případy
• Malá generální klauzule klamavých obchodních praktik – znaky, klamavé jednání a opomenutí, příklady
• Malá generální klauzule agresivních obchodních praktik – znaky a příklady
• Černá listina klamavých a agresivních obchodních praktik – zvláštní povaha a příklady
• Test průměrného spotřebitele (obsah a aplikace, nutné či naopak vyloučené užití tohoto testu, zvláštní ochrana zvlášť zranitelných spotřebitelů)
• Postih zakázaných praktik (obecně)
• Navrhované změny v evropské úpravě
• Aktuální problémy ochrany spotřebitele (praktiky v oblasti internetu, dvojí kvalita potravin na evropském trhu atd.)

Komu je kurz určen: 
pracovníkům v oblasti marketingu a dalším osobám rozhodujícím o reklamních strategiích podnikatelů a dále pracovníkům ČOI a dalších orgánů veřejné správy posuzujících obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Termín konání kurzu: 19. 2. 2019

Cena : Kč. 2 000,-

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE