Juridikum pořádá 8.11.2018 kurz Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikaktura k nim

Juridikum pořádá 8.11.2018 kurz Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikaktura k nim

Aktuální otázky z nové úpravy SRO a AS a judikatura k nim

Garant kurzu: 
JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. (katedra obchodního práva)

Cíl studia: 
Kurz je určen pro manažery s.r.o. a a.s., advokáty.

Organizace studia:
Jednodenní kurz, 9 – 16,15 hodin. 
Termín konání: 8. listopadu 2018. 

Obsahová náplň:

  • evidence skutečných majitelů a nové povinnosti pro SRO a AS ve vztahu k 
  • aktuální otázky týkající se valné hromady (působnost, dodatečné hlasování v SRO,
  • protest a jeho náležitosti, rejstříkový přezkum platnosti usnesení a další
  • postavení člena voleného orgánu (smlouva o výkonu funkce a její obsah, souběhy
  • funkce a pracovního poměru či péče řádného hospodáře v poslední judikatuře NS)
  • podíl / akcie a dispozice s nimi (kdy zvláštní druh, podíl / akcie bez podílu na zisku /
  • hlasovacích práv, odpovědnost za vady podílu / akcie, praktické problémy při
  • převodech podílů / akcií)
  • majetková a finanční struktura SRO a AS (příplatky do vlastního kapitálu mimo
  • základní kapitál, rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, výplata záloh a navazující praktické nesnáze, vypořádací podíl a jeho výplata)

 

Forma výuky:
Přednáška, diskuze. 
Zakončení kurzu:
Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.
Cena: 2 200,- Kč


Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE