Juridikum pořádá 17.9.2018 kurz Statistika pro právníky

Juridikum pořádá 17.9.2018 kurz Statistika pro právníky

Statistika pro právníky

Garant kurzu: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky v právní praxi

Organizace studia: 6 hodin, v jeden den

Termín konání kurzu: 17.9.2018

Obsahová náplň: 
Statistické zkoumání 
• Úvod do statistické metodologie 
• Obecné schéma výzkumného projektu 
• Plánování a návrh výzkumného projektu
• Metodologie sběru dat - dotazníky
• Sběr a zpracování dat

Statistický soubor a jeho struktura
• Analýza, interpretace a prezentace výsledků 
• Publikace výsledků výzkumu 
• Výběr a popisné statistiky

Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění

Rozdělení a pravděpodobnost 
• Pravděpodobnost
• Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti 
• Odhady populačních průměrů a pravděpodobností

Srovnání dvou skupin a závislost proměnných
• Porovnání dvou skupin dat
• Měření závislosti

Časové řady, Indexní analýza 
• Časové řady 
• Indexní analýza
• Testování hypotéz

Forma výuky: přednášky, řízená diskuse

Zakončení kurzu: kolokvium

Cena: 2 000,-Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE