Složení komisí pro lednové termíny státních závěrečných zkoušek