podnikový Právník

podnikový Právník

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
+420 731 633 988
  • Vhodné pro: Student, Absolvent
  • Úvazek: Full-time
  • Mzda: 35.000 - 50.000

Popis pracovní pozice

Právník poskytuje právní podporu ostatním útvarům SZIF (řešení konkrétních dotazů a problémů ze všech stěžejních oblastí práva – zejména právo EU, správní, občanské, obchodní, trestní). Zahajuje a vede správní řízení o povinnosti vrátit poskytnutou dotaci na opatření přímých plateb, společné organizace trhu či národních dotací. Zpracovává stanoviska k odvolání/žádosti a přezkoumává rozhodnutí o dotaci/povinnosti vrátit dotaci pro odvolací orgán (Ministerstvo zemědělství). Zpracovává stanoviska k podaným stížnostem, žalobám a kasačním stížnostem podaným v rámci řízení o dotaci/povinnosti vrátit dotaci. Podílí se na tvorbě nové a úpravě stávající legislativy vztahující se k problematice zemědělských dotací (zákon o zemědělství, zákon o SZIF, jednotlivá prováděcí nařízení vlády). Tvoří a připomínkuje metodické pokyny a další vnitřní předpisy. Aktivně se účastní a poskytuje právní podporu v rámci soudních řízení a auditních misí. Kontroluje a připomínkuje smlouvy uzavírané SZIF.