Zveme na seminář: Soudcovské etické kodexy a způsoby vynucování jejich plnění – 23. 5. 2019

xSoudcovská unie ČR
ve spolupráci
s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze
a
Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

Vás zvou na seminář

Soudcovské etické kodexy

a způsoby vynucování jejich plnění

Uskuteční se

ve čtvrtek 23. května 2019

od 13.00 hod.

v budově Právnické fakulty UK v Praze 

(místnost č. 38 – v přízemí vpravo).


Přednášet bude odborník na profesní etiku právníků prof. James E. Moliterno z Washington and Lee University School of Law ze Spojených států amerických, který se účastnil mimo jiné přípravných prací na Etickém kodexu slovenských soudců. Zúčastní se prezidentka Soudcovské unie ČR Mgr. Daniela Zemanová, proděkan Právnické fakulty UP v Olomouci JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D. a Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze.

Moderuje: JUDr. Helena Krejčí, soudkyně Vrchního soudu v Olomouci.

Simultánní tlumočení do češtiny je zajištěno.

Zájemci o účast se mohou hlásit na adrese kancelar @ soudci.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111