Zveme na přednášku „Smlouva s ochranným účinkem pro třetí osobu, smlouva v neprospěch třetího a příslib pro třetího“ – 21. 2. 2019

 

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK

Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

prof. Luboš Tichý

na téma

Smlouva s ochranným účinkem pro třetí osobu,

smlouva v neprospěch třetího a příslib pro třetího


21. 2. 2019 v 17.30, místnost č. 401

 

 

 

Anotace přednášky

Přednáška shrne obsah přednášky o smlouvě ve prospěch třetího ze zimního semestru 2018 a provede analýzu tohoto smluvního druhu v české právní úpravě. Bude se však zabývat zejména smlouvou s ochranným účinkem pro třetího, tedy problematikou na pomezí deliktního a smluvního práva, kdy v určitých, přesně vymezených hranicích lze poskytnout třetí osobě jak smluvněprávní, tak deliktněprávní ochranu před škodlivými účinky ze smlouvy. Předmětem přednášky bude též na první pohled absurdní pojem smlouvy v neprospěch třetího a opomíjený institut slibu ve prospěch třetí osoby.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111