Zveme na přednášku „Smlouva a zákaz diskriminace“ – 13. 12. 2018

 

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK


Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese

 

prof. Luboš Tichý


na téma


Smlouva a zákaz diskriminace


13. 12. 2018 v 17.30, místnost
č. 401

 

 

 

Anotace přednášky

Problémem tohoto tématu jsou meze autonomie vůle stran a postavení slabší osoby. Diskriminace je tedy chápána nejen z hlediska paradigmatu užívaného v unijním právu. Zabývá se pojmem materiální autonomie vůle s důrazem na ochranu osobnosti, a to s přihlédnutím k masovým obchodům. Zkoumají se dále následky diskriminace, postavení slabší strany, zejména s ohledem na její práva, a otázka důkazního břemene.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111