Zveme na mezinárodní česko-polsko-německý odborný seminář, 23. – 24. 5. 2019.

x


 
 
Vážené doktorandky, vážení doktorandi PF UK,
dovolte, abychom Vás tímto pozvali k účasti na mezinárodním česko-polsko-německém odborném semináři, který se uskuteční na PF UK ve dnech 23. – 24. 5. 2019. Téma semináře, do něhož se zapojí i doktorandi a pedagogové z UNI Regensburg a UNI Wroclaw, je “Europäisierungstendenzen in den nationalen Rechtsordnungen am Beispiel von Deutschland, Polen und Tschechien”.
 
Jak je patrné z označení akce, její program, který bude obohacen i o exkurze apod., bude veden v německém jazyce a je otevřen všem oblastem Vašeho zaměření, jež mají evropský kontext.
 
V případě zájmu se semináře zúčastnit (a ideálně na něm i prezentovat téma svého výzkumu) se neváhejte obrátit na DAAD Fachlektora na PF UK Dr. Martina Pause (pausm @ prf.cuni.cz).

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111