Zveme na konferenci: Evoluce politiky – 25. dubna 2019, v Brně

 

Studentskou politologickou konferenci konanou pod záštitou děkana Fakulty sociálních studií pořádá Studentská sekce IIPS. Letošní ročník studentské konference na téma Evoluce politiky se uskuteční 25. dubna 2019 v Aule Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity v Brně (Joštova 218/10, 602 00 Brno-střed).

Konference se bude skládat ze tří panelů, které budou upřesněny. V rámci každého panelu, po němž bude prostor pro diskuzi, vystoupí čtyři řečníci se svými příspěvky v délce 15 minut. Vystupujícím bude proplaceno cestovné a strava v době trvání konference. V případě potřeby můžeme i zdarma zajistit ubytování v Brně.

Prostřednictvím pořádání studentské konference chceme dát příležitost studentům vystoupit na klasické akademické konferenci a prezentovat zde svůj výzkum. To může být skvělá zkušenost nejen pro budoucí akademiky. Rovněž si myslíme, že i mezi studenty vzniká množství kvalitních a přínosných prací, avšak příležitostí pro jejich veřejnou prezentaci je jen velmi málo. V neposlední řadě se pak domníváme, že prezentování studentských prací je skvělou inspirací pro jejich stejně staré či o něco mladší kolegy.

Zájemci z řad bakalářských, magisterských či doktorských studentů o vystoupení na konferenci mohou posílat podrobné abstrakty svých příspěvků na emailovou adresu info @ ssiips.cz do 31. března 2019.

V abstraktech by krom části zabývající se tématem příspěvku měla být zmíněna i metodologie daného výzkumu. Prezentovány mohou být bakalářské, magisterské i jakékoliv jiné studentské práce. V emailu rovněž prosím uveďte, kde momentálně studujete, případně z jaké instituce pocházíte. Dvanáct panelistů, kteří na konferenci vystoupí, vybere hodnotící komise složené z řad členů Studentské sekce IIPS a pedagogů Fakulty sociálních studií. Berte prosím v potaz, že zastřešující téma konference je chápáno spíše široce, kdy je i samotný pojem evoluce chápán velmi volně.

Pokud jste tedy na pochybách, zda je vaše práce pro konferenci tematicky přípustná, neváhejte nám napsat.
http://www.ssiips.cz/konference/?fbclid=IwAR1bPNXeOn7-z0by7yBQ5sJah8Tdh0u1Zav4_5WGCbI2Cn1dsSzjwTKD5DU


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111