Významné osmičky v českých dějinách 20. století v obrazech, filmových dokumentech a zákonech

x

 

Naší výstavou chceme připomenout čtyři události, které se staly důležitými mezníky v dějinách Československa 20. století, neboť zásadním způsobem ovlivnily lidské životy, rozhodování každého jednotlivce, ale také formování společnosti jako celku. Každý člověk, který prožil alespoň část svého života v minulém století, byl totiž postaven bez vlastního přičinění do složitých historických situací, na něž musel nějakým způsobem reagovat. Často to bylo rozhodování opravdu osudové a formovalo budoucnost českého národa, jeho samotnou existenci, ale i jeho charakter.
 
Výstava má 3 části:
Obrazová část – najdete ji v závěsných panelech v knihovně, každému roku jsou věnovány 4 plakáty. Jednotlivé události představujeme (samozřejmě ne v úplnosti) prostřednictvím dobových fotografií, denního tisku, propagačních materiálů atd.
Filmové dokumenty – na panelech v knihovně, na nástěnkách či volně k rozebrání jsou k dispozici volné listy s QR kódy. Ty odkazují na zajímavé filmové dokumenty na YouTube, které byly vybrány k jednotlivým událostem.
Zákony – do vitríny před knihovnou jsme připravili ukázky zákonů a vládních nařízení, které státní orgány přijímaly v dané době. Výstavku jsme doplnili literaturou z fondu knihovny vztahující se k těmto událostem.
 
Při tvorbě jednotlivých panelů byly použity materiály ze vzdělávacího portálu http://www.moderni-dejiny.cz, včetně článku Jiřího Pernese: Okamžiky osudových rozhodnutí: (zlomové události českých dějin ve 20. století). 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111