Vyhodnocení XI. ročníku SVOČ


V pondělí 25. 6. 2018 byl vyhodnocením ukončen XI. ročník SVOČ.

 

V 10 magisterských a 3 doktorských sekcích obhajovalo své práce 69 studentů

 

magisterského studijního programu a 35 studentů doktorského studijního programu.

Na zpracování posudků se podílelo 83 pedagogů fakulty,

odborníků a studentů doktorského studijního programu.

V komisích sekcí při obhajobách zasedlo 46 pedagogů fakulty.

Sponzory letošního ročníku je MF ČR, AK Dentons, Wolters Kluwer, a.s.

 

Ve dnech 13. a 14. září 2018 proběhne

na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Celostátní kolo soutěže studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ).

 


Výsledky v sekcích XI. ročníku SVOČ

 Magisterské sekce

Sekce autorského práva a nových technologií

 1. Bc. Pavla Poláková Osoby veřejného zájmu v mediálním prostředí
 2. Rostislav Sliwka Náhradní odměny - Náhradní odměny v judikatuře Soudního dvora EU
 3. Vladimír Sharapaev Může umělá inteligence vytvořit dílo dle Autorského zákona?

Sekce evropského práva a mezinárodního práva soukromého

 1. Barbora Suneghová Student jako samostatně migrující občan EU
 2. Denisa Linhartová Aplikace čl. 7 Lisabonské smlouvy v souvislosti s událostmi v Polské republice
 3. Andrea Kobzová Rozhodčí řízení v oblasti smluvních závazků s mezinárodním prvkem

Sekce finančního práva a finanční vědy

 1. Bc. Michala Vondráková Zajišťovací příkazy
 2. Kateřina Šlapáková Posuzování úvěruschopnosti z pohledu nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
 3. Martin Steffel Zákon o evidenci tržeb po zásahu Ústavního soudu

Sekce mezinárodního práva veřejného a práva životního prostředí

 1. Adam Botek Kybernetické útoky: ius ad bellum
 2. Petr Matějka Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodním právem
 3. Eliška Beranová Válka o přírodní zdroje: Analýza z pohledu kritické zelené kriminologie
 4. Bc. Tereza Janíková Definice pojmu uprchlík v Úmluvě Organizace africké jednoty upravující zvláštní stránky
  uprchlických problémů v Africe ve srovnání s definicí pojmu uprchlík v Úmluvě o právním postavení uprchlíků

Sekce národního hospodářství

 1. Matej Blažek Regulace lobbingu v České republice
 2. Elizaveta Belova a Kristýna Veselková Je vhodné regulovat kryptoměny?
 3. Vojtěch Mišák Protilichvářské zákony a jejich dopad na trh se spotřebitelskými úvěry

Sekce politologie a sociologie

 1. Michaela Macháčková Zákaz politické strany jako nástroj obranyschopné demokracie
  ve Spolkové republice Německo
 2. Mgr. Lukáš Kollert Schmitt a stát na konci Výmarské republiky
 3. Radim Botek Naplňuje gymnaziální výuka práva cíle stanovené Rámcovým vzdělávacím programem?

Sekce právních dějin

 1. Martina Dolečková Programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické
  ve srovnání s podobou sociálního zákonodárství 1875 - 1925
 2. Arian Ebrahimi Referendum o členství Spojeného království v Evropském hospodářském společenství z roku 1975
 3. Vojtěc Círus Služkou nebo družkou? Austrokatolicismus a Modus vivendi.
  K proměnám vztahu státu a církve 19./20. Století

Sekce soukromého práva

 1. Dominik Matuška Postavení a uplatňování pohledávek zajištěného věřitele v insolvenčním řízení
 2. František Marejka Zamyšlení nad pracovním poměrem na dobu určitou nejen ve světle názorového střetu ÚS a NS
 3. Vojtěch Hradečný Vývoj všeobecných obchodních podmínek ve stavebnictví

Sekce trestního a správního práva

 1. Tereza Mrázková Zákaz reformationis in peius ve správním právu trestním
 2. Jan Šeba Peněžitý trest - jeho výhody, úskalí a aplikace
 3. Zdeněk Priesel Řízení o určení právního postavení osoby bez státní příslušnosti v České republice

Sekce ústavní právo

 1. Jaromír Fronc Kdy se senátor musí stát poslancem?
 2. Lukáš Blažej Vliv složení okrskové volební komise na zjištěný výsledek voleb
 3. Dominik Jambor Vojna v ústavnom systéme USA

Doktorské sekce

Sekce právních dějin, teorie práva a právních učení, správního práva a správní vědy,
obchodního práva a finančního právo a finanční vědy

 1. Mgr. Petra Šmirausová, Mgr. Bc Lukáš Hrdlička CFC Rules in the Republic after the ATAD
 2. Mgr. Marcela Kašpárková Zvláštní žalobní legitimace a důvodnost správní žaloby ve veřejném zájmu
 3. Mgr. et Mgr. Michal Tuláček Vliv senátu na veřejné rozpočty

Sekce mezinárodního a evropského práva

 1. Mgr. Ondřej Svoboda Právní aspekty hledání modelu prověřování zahraničních investic
  pro Evropskou unii a Českou republiku
 2. Mgr. Ondřej Serdula Ochrana osobních údajů při jejich zpracování zpravodajskými službami
 3. Mgr. Nicole Jančová Fulfillment of GDPR’s Information Obligations in International Commercial Arbitration

Sekce trestního práva

 1. Mgr. Lenka Náhlovská Virtuální měny z pohledu trestního práva
 2. JUDr. Martin Richter Zajištění elektronických důkazů na mobilním telefonu
 3. JUDr. Lucie Budayová Jak je v praxi využíván institut upuštění od uložení trestního opatření
  a jaké změny je možné v této oblasti navrhnout?

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111