Vyhlášení XI. ročníku soutěže SVOČ na PF UK

x

 

Ke dni 14. 12. 2017 vyhlásila Rada SVOČ XI. ročník soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti.

Předpokladem úspěšného absolvování soutěže je předložení soutěžní práce a její následná ústní obhajoba před příslušnou oborovou komisí v souladu s pravidly soutěže SVOČ na PF UK.

Vítězové sekcí budou PF UK reprezentovat v Česko-slovenské soutěži o nejlepší studentskou práci pořádané ve druhé polovině roku 2018 v Olomouci.

Nově se do soutěže přihlašuje prostřednictvím elektronického formuláře dostupného zde .

Přihlásit se do soutěže je možné do pondělí 12. 3. 2018, soutěžní práci je třeba odevzdat nejpozději v pondělí 16. 4. 2018 (zmeškání lhůty pro odevzdání nelze prominout).

S umístěním v soutěži je spojena peněžní a věcná odměna.

V případě studentů magisterského studijního programu je účast v soutěži uznána jako volitelný předmět s hodnotou 3 kreditů.

Více informací včetně pravidel soutěže zde: Ostatní/Studentské soutěže/SVOČ .

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111