Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry národního hospodářství

 

 

Děkan Právnické fakulty UK vyhlásil výběrové řízení na pozici vedoucí/ho katedry národního hospodářství.

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterské v oblasti práva nebo ekonomie, vědecká hodnost (CSc., Dr., Ph.D.)
 • jmenování docentem nebo profesorem v oboru práva nebo ekonomie výhodou
 • nejméně 5 let praxe v oboru
 • pedagogická a vědecká činnost,
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou
 • neexistence pracovního úvazku na jiné vysoké škole v rozsahu převyšujícím 8 hodin týdně, resp. závazek jej v případě úspěchu ve výběrovém řízení ukončit
 • doložená publikační činnost s vyznačením tří až pěti nejvýznamnějších vědeckých publikací včetně informací o jejich citačním ohlasu; doložený citační index a publikace v zahraničních impaktovaných periodicích výhodou
 • aktivní účast na českých nebo zahraničních konferencích
 • zkušenost s formulací a získáváním grantových projektů výhodou
 • členství v oborově významných zahraničních organizacích výhodou

 

Předpokládaný nástup: říjen 2018


Uchazeči spolu s přihláškou předloží:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
 • přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti,
 • koncepci výuky zajišťované katedrou národního hospodářství (povinné i volitelné předměty) v rámci akreditovaných studijních programů,
 • koncepci vedení a rozvoje katedry národního hospodářství s důrazem na personální rozvoj, vědeckou činnost a zahraniční spolupráci,
 • případně i motivační dopis,

 

a to nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.

 

Výběrové řízení bylo na úřední desce zveřejněno dne 11. května 2018.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111