Výběrové řízení na katedru správního práva

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

vypisuje

výběrové řízení

na obsazení 2 míst akademických pracovníků/ic (asistenti/ky ) na katedře správního práva a správní vědy na snížené pracovní úvazky 0,5.

Požaduje se:
- ukončené magisterské studium v oboru právo a právní věda
- aktivní znalost 1 světového jazyka
- zkušenosti z pedagogické práce 
- znalost základního tematického okruhu „Správní právo podle nařízení vlády č. 275/2016 Sb."
- publikační činnost

Předpokládaný nástup 1. 10.2019.

Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, přehled publikační činnosti a dosavadní praxe do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy , nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111