Úvodní soustředění pro studentky a studenty nového prvního ročníku

x

 

Úvodní soustředění prvního ročníku – Počta - Štědronín
Milé studentky a milí studenti,
zápisem ke studiu na naší fakultě začíná nové období Vašeho života. Aby byl rozjezd hladký, pořádáme pro Vás úvodní soustředění. Dozvíte se vše potřebné ke studiu u nás na fakultě, získáte základní orientaci ve studentském životě, seznámíte se s některými vyučujícími, děkanem a některými proděkany, se spolužáky nejen ze svého prvního ročníku, ale také z vyšších ročníků, a to vše během čtyř dnů v romantickém prostředí u Orlické přehrady v rekreačním areálu Štědronín-Plazy.
Je pro Vás připraven bohatý program, kde se střídají interaktivní přednášky s praktickými ukázkami, seznamovací hry, sportovní hry, zábava a diskuse.
První den po příjezdu je koncipován jako seznamovací, druhý a třetí den zahrnuje akademický program včetně představení možností, jak rozvíjet právní dovednosti a jak zapracovat na své fyzické kondici, a věříme, že čtvrtý den se Vám nebude chtít odjíždět.
Soustředění se koná ve dvou bězích a Vy si můžete vybrat, kterého se chcete účastnit:
BĚH I:      pondělí 27. srpna – čtvrtek 30. srpna 2018
BĚH II:    čtvrtek 30. srpna – neděle 2. září 2018
Abychom mohli rovnoměrně obsadit celou kapacitu rekreačního areálu, v přihlášce prosím zaškrtněte termín, kterému dáváte přednost, ale zároveň označte, pokud se můžete účastnit kteréhokoliv ze dvou běhů. V tom případě Vám nejpozději do konce července do e-mailu napíšeme, ve kterém běhu jste zařazen/a.
Ubytování:
Rekreační zařízení Počta-Štědronín se nachází v překrásném přírodním prostředí v těsné blízkosti přehradní nádrže Orlík. Ubytování je ve zděných chatách, případně dřevěných chatkách. Po dobu konání úvodního soustředění budeme mít k dispozici celý rekreační areál.
Povinná výbava:
Čelovka (baterka), boty a oblečení na sport, tj. tepláky a tenisky, větrovka nebo silnější bunda, teplé oblečení (pro případ náhlé změny počasí), osobní léky.
Další užitečné věci:
Oblečení podle aktuálního vývoje počasí (např. holínky, pláštěnka), sluneční brýle, plavky, čepice proti slunci, krém na opalování, repelent proti hmyzu.
Věci pro radost:
Hudební nástroje + notové záznamy, polštářek a další podle zájmů.
Doprava:
Dopravu zajišťuje fakulta autobusy, které budou přistaveny na Albertově v Praze 2.
BĚH I:      Odjezd autobusů do Štědronína na první běh je v pondělí 27. srpna v 8.30 hodin.
BĚH II:    Odjezd autobusů do Štědronína na druhý běh je ve čtvrtek 30. srpna v 8.30 hodin.
Příjezd ze Štědronína do Prahy na Albertov bude vždy po poledni, a to ve čtvrtek 30. srpna po prvním běhu a v neděli 2. září po druhém běhu. Doprava je součástí poplatku za soustředění.
Stravování:
3x denně – kuchyně zajišťuje také vegetariánskou nebo dietní (např. bezlepkovou) stravu. Je potřeba na dietu zaškrtnout příslušné políčko v přihlášce na soustředění.
Poplatek za celé soustředění (ubytování, strava, doprava, program) je 2200 Kč.
Poplatek prosím uhraďte nejpozději do 31. července 2018 na účet Právnické fakulty UK:
číslo účtu (Komerční banka):     85738011/0100
variabilní symbol:                         121
specifický symbol:                         rodné číslo účastníka
Pro úplnost prosím ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení studenta.
Při zrušení účasti do 20. srpna včetně je účtován storno poplatek ve výši 500 Kč; při zrušení účasti po 20. srpnu je účtován storno poplatek ve výši 800 Kč. Pro rychlejší zpracování záznamů o platbách Vás prosíme, abyste poslali na e-mail seznamovak @ prf.cuni.cz sken Vašeho potvrzení o platbě.
Těším se na viděnou s Vámi všemi ve Štědroníně!
 
Marta Chromá
proděkanka pro přijímací řízení

chroma @ prf.cuni.cz

 
Přihláška na soustředění k nahlédnutí zde. Přihlášku je nutné v listinné podobě odevzdat s vlastnoručním podpisem při zápise do studia. Pouze zapsaní studenti se mohou soustředění účastnit.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111