Smuteční oznámení

 

Právnická fakulta s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí pana profesora JUDr. Jiřího Švestky, DrSc., dlouholetého člena katedry občanského práva a emeritního profesora fakulty.
Jeho odchodem právnická fakulta ztrácí skvělého a zaníceného pedagoga, významného představitele oboru občanské právo, který v řadě svých monografiích, učebnic a komentářů teoreticky rozpracoval nejen zásadní otázky občanského práva, nýbrž významně přispěl k rozvoji právní teorie vůbec.
Věříme, že jeho vědecký odkaz ponesou jeho kolegové a žáci do mnoha dalších let a desetiletí.

 

 


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111