Skvělý úspěch diplomantek PF UK v soutěži „Laboratoř EU“

 

Soutěž „Laboratoř EU“ o nejlepší diplomovou práci týkající se evropských záležitostí pravidelně organizuje Zastoupení Evropské komise v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE. V posledním kole soutěže vyhodnoceném porotou na počátku června 2019 se na prvních třech místech umístily absolventky PF UK, které v uplynulém akademickém roce obhájily své diplomové práce na katedře evropského práva:

1. místo: Křešová Karolína, práce „Soutěžní právo EU a praktiky bránící vstupu léčiv na trhy“ (vedoucí práce doc. V. Šmejkal);
2. místo: Draškovic Teodora, práce „Blockchain na evropské úrovni“ (vedoucí práce dr. T. Kunertová);
3. místo: Havlíková Barbora, práce „Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv“ (vedoucí práce doc. H. Scheu).


Diplomové práce z PF UK nejen zcela obsadily „stupně vítězů“, ale další se kvalifikovaly do finále soutěže a budou rovněž ve zkrácené podobě vydány Laboratoří EU tiskem. Jde o diplomové práce L. Růžka „Zpřístupnění důkazů v rámci sporů o náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva“, L. Pelcmana „Soutěžně právní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví“ a D. Krumlové „Vertikální omezení hospodářské soutěže v sektoru elektronického obchodu“ (vedoucí všech prací doc. V. Šmejkal).


Vedle srdečných gratulací a uznání oceněným za úspěšnou reprezentaci fakulty je třeba zveřejnit i výzvu ke stávajícím diplomantům, kteří právě obhájili či obhajují práce na témata spojená s EU.
V těchto dnech bylo vyhlášeno 14. kolo soutěže. Do soutěže může student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru přihlásit svoji diplomovou práci v českém/slovenském/anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce nesmí uplynout více než jeden rok.
Přihlášky studenti mohou zasílat do 15. července 2019.


Vítěz si odnese 1000 EUR, druhý pak 700 EUR a autor třetí nejlepší práce získá 500 EUR.
Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi.

Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách Centra evropských studií VŠE:
https://ces.vse.cz/aktuality/laborator-eu-14-kolo-prihlasky-do-15-7/
Katedra evropského práva


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111