Přihlašování na výjezdní workshop z obchodního práva "Úsvit nové obchodněprávní judikatury?" - 13.-15.dubna

x

 

Výjezdní workshop z obchodního práva
Úsvit nové obchodněprávní judikatury?
pátek 13. – neděle 15. dubna 2018
školicí středisko UK, Pec pod Sněžkou
 
Jubilejní desátý ročník úspěšného workshopu je určen studentům 3. až 5. ročníku PF UK, kteří se zajímají o obchodní právo. Jeho cílem je zaměřit pozornost na vybraná soudní rozhodnutí z nedávné doby, kriticky je analyzovat a prodiskutovat z rozličných úhlů pohledu; u rozhodnutí, která se váží ještě ke starému právu, se zvláštní pozornost zaměří na otázku, nakolik jsou jejich závěry použitelné v poměrech nového práva.
            Podmínkou účasti pregraduálních studentů je písemné zpracování rozboru vybraného rozhodnutí (rozsah 5 až 10 normostran) a jeho prezentace před ostatními účastníky (délka 10 až 15 minut). Na to naváže diskuse, do níž by se měli zapojit v hojné míře všichni studenti a pozorovatelé. Poté proběhne zhodnocení příspěvku referenta ve snaze podpořit rozvoj nejen odborných znalostí, ale i písemných schopností a řečnických dovedností účastníků. V závěru workshopu účastníci v tajném hlasování rozhodnou, které vystoupení se jim nejvíce líbilo; vítězové budou odměněni.
Za poskytnuté knižní odměny děkujeme nakladatelství Wolters Kluwer, partnerovi workshopu.
Workshop je koncipován jako intenzivní; v pátek i v sobotu rokujeme až do pozdních večerních hodin. Sobotní odpoledne nicméně tradičně vyhrazujeme pohybu na čerstvém horském vzduchu a sokratovským diskusím pod širým nebem. Cíl se mění s počasím, několikrát jsme však až na nejvyšší hoře republiky získali ten optimální nadhled nad probíranou matérií. S příspěvky lze soutěžit ve SVOČ, resp. je využít jako základ diplomové práce. Zdařilá díla doporučíme k uveřejnění, případně pomůžeme s jejich publikací. Konzultace k tvorbě práce rád poskytne kterýkoli garant.
Nabídka rozhodnutí ke zpracování tvoří součást této pozvánky. Každé lze zvolit jen jednou. Ve výjimečných případech posoudíme i individuální návrh účastníka. Jakmile si studenti vyberou 28 soudních rozhodnutí, volba se uzavře. Bude-li do 16. března 2018 vybráno méně než 28 judikátů, mohou se o zpracování příspěvku do tohoto limitu ucházet doktorandi či absolventi fakulty. Dne 21. února 2018 proběhne od 9. hod. v místnosti č. 401 na fakultě dvouhodinový seminář zaměřený na psaní odborného textu a jeho prezentaci. Pro studenty, kteří se workshopu v Peci zúčastní prvně, je účast povinná, pro ostatní dobrovolná.
Kromě pregraduálních studentů a dalších přispěvatelů z řad absolventů i letos na workshopu rádi přivítáme „pozorovatele“ z kruhu doktorandů či absolventů fakulty, kteří rozšíří publikum a obohatí diskusi o další podněty a postřehy. Úkolem pozorovatelů je předem se seznámit s několika příspěvky, které jim přidělíme, zformulovat a autorovi zaslat jeden či dva doplňující dotazy a zapojit se do diskuse s vlastními podloženými názory. Pozorovatelem nemůže být student pregraduálního studia. Konečný počet pozorovatelů závisí na více faktorech (počet přihlášených studentů, kapacita pokojů atd.); přihlášené zájemce do 5. dubna 2018 vyrozumíme, zda jsme jejich přihlášku mohli přijmout. Přednostně k účasti pozveme aktivní účastníky předchozích ročníků i letité přátele a spolupracovníky katedry.
            Cena za ubytování a stravu za celý pobyt činí 700 Kč, a to jak pro přispěvatele a doktorandy, tak pro pozorovatele, kteří nejsou doktorandy (platbu lze hradit i přímo školicímu středisku, v takovém případě je však vyšší). Dopravu zajišťuje a hradí každý účastník sám.
            Pro zdar workshopu je důležité, aby jeho účastníci byli přítomni po celou dobu jeho rokování.
Přihlášky s emailovým a facebookovým kontaktem zasílejte na adresu JUDr. Kláry Hurychové, Ph.D.: kulhanko @ prf.cuni.cz; na jejím základě zájemcům zpřístupníme diskusní skupinu Seminář v Peci na Facebooku, v níž si vyberou z vypsaných soudních rozhodnutí.
Výběr otevřeme 17. ledna 2018. Příspěvek je nutno odevzdat do čtvrtka 5. dubna 2018 elektronicky na adresu Mgr. Petra Tomáška: tomasekp @ prf.cuni.cz. Bezprostředně poté příspěvky rozdělíme mezi pozorovatele.
Bližší informace k organizaci workshopu a pokyny pro vypracování a odevzdávání příspěvků naleznete na webové stránce. Seznamte se, prosím, s nimi. V rámci diskusní skupiny na Facebooku se můžete vzájemně kontaktovat a domluvit na organizačních věcech (rozdělení do pokojů, příjezd, odjezd apod.).

 

            Garanty letošního workshopu jsou Petr Čech, Kateřina Eichlerová, Tomáš Horáček, Klára Hurychová, Lucie Josková a Daniel Patěk. Účast na workshopu předběžně přislíbili Petr Šuk a Robert Pelikán. 

VÝBĚR  SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111