Pozvánka na workshop "DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A PRÁVO: VÝZVA, PROBLÉM, PŘÍLEŽITOST?" - 15. prosince

x

 

Pořadatelé:     Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
                     Common Law Society

Datum:            pátek, 15. prosince 2017

Místo:             Právnická fakulta UK, místnost č. 38, náměstí Curieových 7, Praha 1

Cíl:

Při přijímání nového občanského zákoníku bylo možné narazit na kritiku, že se vcelku pečlivě věnuje případům, kdy někomu uletí včely nebo vyhání dobytek na pastvu, a relativně malou pozornost naopak věnuje novinkám spojeným s dobou internetovou. Svým způsobem lze tento postřeh zobecnit na celý právní řád a jeho vztah k digitální ekonomice. Mnozí se však domnívají, že to vlastně není problém: právo je univerzální a uplatňuje se bez ohledu na to, zda jde o vztahy vznikající ve fyzickém či internetovém světě. Některé aspekty digitální ekonomiky jsou však přece jen specifické. V rámci semináře bychom se proto rádi věnovali tomu, jaké nové výzvy pro právo z ní vyplývají, jak by měla vypadat její právní regulace a jestli je vůbec nutná, a také do jaké míry je vhodné na ni dosavadní regulaci aplikovat.

 

Těšíme se na Vaši účast a na bohatou diskusi.

 

Program:
[ registrace od 12:45 ]
13:00   Úvodní slovo
 Jan Kuklik, děkanPrávnické fakultyUniverzity Karlovy
13:10   Digitální ekonomika: pohled uživatele, spotřebitele a podnikatele
 Jan Klesla, Lidové noviny
 Jak má stát regulovat digitální ekonomiku?
 Ondřej Malý, vládní koordinátor digitální agendy ČR
 Komentář:    Andrea Jarolímková, Bird & Bird
 Diskuse
[ …  přestávka na kávu … ]
 
15:00   Platformy sdílené ekonomiky – úvahy o hospodářské soutěži a regulaci
 Jiří Kindl, Weil, Gotshal & Manges
 Moderní způsoby poskytování služeb          
 Roman Cholasta, Havel, Holásek & Partners
 Digitální ekonomika vs. ochrana soukromí
 Vladan Rámiš, MAFRA, Spolek pro ochranu osobních údajů
 Komentář:    Eva Fialová, AK Fialová
Diskuse
 
17:00 Závěr
 

Moderuje: Marek Antoš, Právnická fakultaUniverzity Karlovy a člen výboru ČSESP


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111