Pozvánka na seminář "Historical and New Approaches to Legal Interpretation" - 14. září

Katedra teorie práva a právních učení PF UK
a
České sdružení pro právní a sociální filosofii (IVR)

Vás srdečně zvou na mezinárodní workshop

 

Historical and New Approaches to Legal Interpretation

 

organizovaný v rámci programu Progres Q04 „Právo v měnícím se světě“

Workshop, který se uskuteční v pátek 14. září t.r. od 9 hodin v místnosti č. 38, je výsledkem spolupráce s University of Eastern Finland. S prezentacemi v anglickém jazyce vystoupí tři zahraniční hosté z Právnické fakulty University of Eastern Finland (prof. Sajama, prof. Aalto-Heinilä a dr. Soininen) a dále členové katedry teorie práva a právních učení (doc. Beran, dr. Žák Krzyžanková, dr. Tryzna a dr. Ondřejek).

Formát: referát každého z vystupujících v délce 15 minut a navazující diskuse;
referáty i diskuse budou probíhat v anglickém jazyce

 

Program:

Začátek: 9:00 
Zahájení, představení společného projektu publikace

9:15 – 10:45
Panel I: Reflections on “Savigny’s Canons” of Interpretation

9:15 – 9:45 The Systematic Canon (prof. Seppo Sajama, University of Eastern Finland)
9:45 – 10:15 The Concept of Meaning (prof. Maija Aalto-Heinilä, University of Eastern Finland)
10:15 – 10:45 The Concept of Interpretation (dr. Niko Soininen, University of Eastern Finland)


11:15 – 13:15
Panel II: Contemporary Approaches to Legal Interpretation

11:15 – 11:45 The Logocratic Method of Legal Interpretation (dr. Katarzyna Žák Krzyžanková, UK)
11:45 – 12:15 Modern “Extracanonical” Methods of Interpretation, Namely in Constitutional Reasoning (dr. Pavel Ondřejek, UK)
12:15 – 12:45 An Influence of Extralegal Arguments on Methods of Interpretation of Law (dr. Jan Tryzna, UK)
12:45 – 13:15 Methods of Interpretation in Czech Private Law (doc. Karel Beran, UK)

13:15 – 13:30 diskuse, zakončení workshopu
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111