Pozvánka na seminář "Evropská unie po brexitu – institucionální, právní a ekonomická budoucnost evropské integrace"

Katedra evropského práva PF UK
si vás dovoluje pozvat na odborný seminář na téma

 

Evropská unie po brexitu

– institucionální, právní a ekonomická budoucnost evropské integrace

26. 9. 2018 od 9:00 do 14:00
Evropský dům
Jungmannova 24, 110 00 Praha 1

 

Program semináře

Úvodní slovo
Zdeněk Čech – zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise v ČR
Michal Tomášek – proděkan Právnické fakulty UK, profesor a vedoucí katedry evropského práva

Tematické bloky

1. Budoucnost EU - bezprostřední dopady brexitu na instituce a politiky EU
Vystupující: Jiří Zemánek, Lenka Pítrová, Karolina Kottová

2. Ochrana práv občanů EU
Vystupující: Richard Král, Jan Exner

3. Budoucnost vnitřního trhu EU, jeho svobod a politik
Vystupující: Pavlína Žáková, Magdaléna Svobodová, Václav Šmejkal

4. Budoucnost hospodářské a měnové unie, finančního trhu a daní v EU
Vystupující: Olga Francová, Tereza Kunertová, Michael Kohajda, Roman Vybíral

 

Odborný seminář je určen všem zájemcům o budoucí vývoj EU.
Účastníkům bude představena nová odborná publikace Evropská unie po brexitu.
Vstup volný pro předem registrované zájemce. Registrace E-mailovou zprávou zaslanou na adresu: soulova @ prf.cuni.cz (do záhlaví prosím uveďte „registrace EU po brexitu“)

Seminář je podpořen Zastoupením Evropské komise v ČR.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111